efiziv@efiziv.co.il

 מהפכנים וחדשנים בתולדות האמנות
 
קורס מתקדם בתולדות האמנות. הקורס יעסוק בסוגיות של חדשנות, בעיטה במוסכמות, העזה יצירתית ומחשבתית. כל הרצאה תיוחד לאחד או שניים ממחוללי השינויים ומבשרי התקופה החדשה.
 
1.   מהפכנים וסוללי דרך ביוון העתיקה
2.   ג'וטו ומאזאצ'ו – מבשרי הרנסנס
3.   ברונלסקי ופאלאדיו – מחוללי ומבשרי אדריכלות הרנסנס
4.   מיכלאנג'לו והשפעתו על הדורות הבאים
5.   ברניני – מחולל סגנון הבארוק בפיסול
6.   קאראואג'יו – הצייר המהפכן והנועז, מחולל סגנון הבארוק בציור
7.   רמברנדט וציורי התנ"ך החדשניים שלו
8.   רנואר ולידת האימפרסיוניזם
9.   רודן – הפסל שיצר עולם חדש של דמויות מפוסלות.
10. פיקאסו ושבירת מושג "החלון"

 
ליצירת קשר עם ד"ר אפי זיו כתבו לדוא"ל : efiziv@efiziv.co.il