efiziv@efiziv.co.il

 מרכז הבמה גני תקוה
 
סמסטר ב'
 
  פענוח הצופן הנוצרי באמנות

קורס בזיהוי והבנת יצירות אמנות העוסקות בנצרות והממלאות את הכנסיות והמוזיאונים ברחבי העולם
מרצה: ד"ר אפי זיו, מרצה לתולדות האמנות והמיתולוגיה היוונית.

7 מפגשים בימי שישי בשעה  11:30

7.3.14 יוחנן המטביל - לידתו, פעילותו ועריפת ראשו.
האיש שנקרא "הנביא האחרון של הברית הישנה והנביא הראשון של הברית החדשה". ספור חיים מרתק המסתיים בצורה טראגית.
 
21.3.14  הוריה של מריה, הבשורה והלידה.
כיצד נולדה מריה? רמז... לא באמצעות מגע מיני אלא מנשיקה... ואילו היא עצמה יולדת ונשארת בתולה
 
11.4.14 ניסים ונפלאות – חייו של ישו.
רפוי חולים, החייאת מתים, הליכה על המים, עשיית יין ממים ועוד סיפורים – כולם ביצירות מופת התלויות במוזיאונים
 
25.4.14 הצליבה, ה"פייטה" והקבורה.
הרגע המכונן של הדת הנוצרית והיצירות המרגשות ביותר המתארות את האבל על מותו
 
9.5.14 שתי המריות – מריה האם ומריה מגדלנה – הקדשה שהפכה ל"קדושה".
האם והרעיה(?) הן שתי הנשים הדומיננטיות בחייו של ישו. מי הן היו וכיצד תיארו האמנים את שתיהן
 
23.5.14 השליחים ופעילותם לאחר ישו, פטרוס ופאולוס - מייסדי הדת הנוצרית.   
מי היו ההולכים אחריו וכיצד הפך היהודי המאמין, תלמידו של רבן גמליאל למייסד דת חדשה
  
6.6.14 הקדושים, המרטירים, סקרמנטים ועוד.
אגדות על אנשים שעשו נסים, ההוצאות להורג האכזריות והאופן בו מוצגים כולם ביצירות אמנות פופולריות.
 
 
ליצירת קשר עם ד"ר אפי זיו כתבו לדוא"ל : efiziv@efiziv.co.il