efiziv@efiziv.co.il

 דמות האישה באמנות
מרצה: ד"ר אפי זיו
 
האישה כנושא באמנות מלווה את ההיסטוריה מאלות הפריון הקדומות, דרך הפיסול והציור היווני והרומי, האישה ברנסנס ובברוק, מרנואר והאימפרסיוניסטים ועד לעת החדשה. האישה בתנ"ך, חווה אם כל חי, האישה בנצרות – מריה האם מריה מגדלנה וקדושות אחרות, וכמובן -הנשים במיתולוגיה.
 
נושאי ההרצאות:
חווה: האישה הראשונה
כיצד מתוארת חווה באמנות? האם היא ה"פאם פאטאל", או שהיא רק תירוץ לציור ופיסול של עירום נשי? נסקור יצירות של אמנים מפורסמים ופחות ידועים, מתקופות שונות העוסקות בחווה, אם כל חי.
 
הנשים בסיפורי התנ"ך
בסיפורי התנ"ך מככבות נשים רבות, אשר כולן הפכו לנושא שגור אצל האמנים. החל מבת שבע שהתרחצה על הגג, יהודית שכרתה את ראשו של הולופרנס ויעל בסיפור על סיסרא. לא נפסח גם על בנותיו של לוט ואשתו של פוטיפר בהטרדה המינית שהעלילה על יוסף.
 
הנשים במלחמת טרויה
את סיפורה של מלחמת טרויה ניתן לספר במלואה באמצעות הנשים שגרמו למלחמה, הנשים שהשתתפו בה בצורה פעילה ונשות הגיבורים החוזרים לביתם לאחר המלחמה. סיפור מרתק המסופר אך ורק על ידי נשים.
 
הנשים במיתולוגיה היוונית
הנשים כאלות חשובות בפנתאון האולימפי שונות זו מזו ומרתקות, כל אחת בפני עצמה. נסקור את תפקידם ופועלן, כפי שהאמנות מביאה אותן אלינו. נעסוק באפרודיטה, ארטמיס, אתנה, הרה ועוד.
 
נשים עושות אמנות
כבר מהמאה ה-15 עסקו נשים ביצירה אמנותית, אך משום מה לא התפרסמו ומרביתן אינן ידועות. הרצאה מפתיעה על ציירות חשובות – מה היו נושאי היצירה שלהן? האם נבדלו מהגברים שעסקו באמנות? דגש מיוחד על הציירת הפמיניסטית החשובה – ארטמיסיה ג'נטילסקי.
 
הנשים בנצרות
מריה האם ומריה מגדלנה הן רק שתיים מהדמויות הנשיות המופיעות בנצרות, וכמובן גם באמנות. איך הן תוארו באמנות? איך תוארו הקדושות האחרות וכיצד נבדיל ביניהן? על כל אלה במפגש ייחודי על הנשים בנצרות.
 
דמות האישה באמנות יוון ורומא
סקירה היסטורית על התפתחות דמות האישה, החל מיוון הקדומה, דרך המאה החמישית והתקופה ההלניסטית הייחודית. נמשיך אל הציור והפיסול של רומא, תוך התבוננת ממוקדת באמנות האימפריה הרומאית ודרך טיפולה בדמות האישה.
 
דמות האישה מתקופת הבארוק ועד המאה העשרים
סקירה מרתקת של פיסול וציור של דמות האישה במשך ארבע מאות השנים האחרונות. נתחיל מרובנס אשר אהב את האישה המלאה ומשמניה הרוטטים. נמשיך אל התקופה הניאו-קלאסית במאה ה-19, אל הנשים של רנואר, טולוז לוטרק. נסיים בדמות האישה אצל פיקאסו ונכיר את הנשים הרבות אותן צייר.
 
הקורס כולל שמונה מפגשים בימי שלישי בין השעות 19:00-20:30 ב"זמן אשכול"
בסינמה סיטי- גלילות, רמת השרון.
 
מועדי המפגשים:
4.3.14, 18.3.14, 1.4.14, 8.4.14, 22.4.14, 29.4.14, 13.5.14, 27.5.14
(מספר קורס: 23501) 
ליצירת קשר עם ד"ר אפי זיו כתבו לדוא"ל : efiziv@efiziv.co.il