efiziv@efiziv.co.il

 תאריכי הרצאות שנה"ל תשפ"א אסכולה אקדמית יום ב' (שבוע ב')
15/6/20
-  יום חשיפה לקראת פתיחת שנת הלימודים תשפ"א. רבע שעה הרצאה לכל מרצה.
שעה מדוייקת תקבע בהמשך. בבקשה לשריין את התאריך!!!


 
9/11/20  -  ד"ר אפי זיו          
23/11/20 -  ד"ר דורון לוריא
7/12/20-  ד"ר אפי זיו
28/12/20-  ד"ר דורון לוריא
11/1/21-  ד"ר אפי זיו
25/1/21-  ד"ר דורון לוריא
1/2/21 -  מועד השלמות לסמסטר א' במידת הצורך
8/3/21-  ד"ר אפי זיו
5/4/21-  ד"ר דורון לוריא
19/4/21-  ד"ר אפי זיו
3/5/21-  ד"ר דורון לוריא
24/5/21-  ד"ר אפי זיו
7/6/21-  ד"ר דורון לוריא
14/6/21 -  מועד השלמות לסמסטר ב' במידת הצורך
בברכה
חגית פניז'ל, מנהלת הקתדרה העממית מתנ"ס קרית אונו


 
ליצירת קשר עם ד"ר אפי זיו כתבו לדוא"ל : efiziv@efiziv.co.il