efiziv@efiziv.co.il

 רובנס, רמברנדט והבארוק של צפון אירופה
מרצה: ד"ר אפי זיו.

המאה ה-17 בתולדות האמנות עמדה בסימן השפעות המהפכה בכל תחומי האמנות שהתחוללה ברומא באמצעותם של ברניני וקאראוג'יו. הקורס יתאר את החידושים בתחומי האמנות כפי שבאו לידי ביטוי בארצות הצפון ובעיקר בארצות השפלה, הלא הם הולנד ובלגיה של היום.
 
נושאי הקורס:

מסורת הציור הפלמי עד המאה ה-17
כדי להבין את עוצמתה של המהפכה בציור של המאה ה-,17 יש להכיר את מסורת הציור עד לאותה תקופה. נבחן ונסקור את התפתחות הציור החל מאיורי כתבי היד, דרך יצירותיהם של אמני ארצות השפלה ועד לפיטר ברויכל "הזקן".

רובנס והשפעת הבארוק של רומא
רובנס, האמן שכונה "הצייר המפורסם ביותר בעולם", שהה 8 שנים באיטליה והביא משם את בשורת המהפך של הבארוק. כיצד החלה הקריירה המזהירה של רובנס הצעיר? כיצד הושפע ממראה עיניו ברומא? ומה היו יצירותיו הראשונות לאחר חזרתו לאנטוורפן?

הצייר הגדול של ארצות השפלה
 עד כמה גדולה הייתה המהפכה שנוצרה בעקבות יצירותיו המרשימות של רובנס? מה היה  סיפור חייו האישיים, שיש בהם כדי ללמד אותנו על אורח חייו של אמן מצד אחד ואיש העולם הגדול מאידך.

רובנס ומלכת צרפת מריה דה מדיצ'י
ההזמנה הגדולה ביותר של רובנס התקבלה מהמלכה האם של צרפת, מריה דה מדיצ'י. 24 הציורים הענקיים, המוצגים כיום במוזיאון הלובר בפריז, מהווים דוגמא למחזור ציורי תעמולה ויחסי ציבור.

המורשת של רובנס
גדולתו של אמן נמדדת בהשפעתו על אמנים אחרים. עד כמה השפיע רובנס על אמנים אחרים, החל מבני תקופתו וכלה במאה ה-20? נסקור יצירות של תלמידיו כמו אנטוני ואן דייק, ג'ורדנס ואחרים.

רמברנדט: מהתהילה אל השכחה
רמברנדט הפציע בשמי הציור של הולנד כמטאור. הוא הפך לצייר החשוב ביותר באנטוורפן, למפורסם ולעשיר בין הציירים הרבים, עד ... הציור "משמר הלילה" המפורסם. מה עשה את רמברנדט לחדשן ולמפורסם? ומה עשה אותו לאמן שאיש אינו יודע היום את מקום קבורתו?

ציורי התנ"ך של רמברנדט
רמברנדט נחשב לגדול ציירי סיפורי התנ"ך ודמויותיו. יהיה זה מפתיע להיווכח כיצד התעמק הצייר בנושאי יצירתו, וכיצד נוכל גם אנו, עם הספר והתנ"ך, ללמוד פרטים על הדמויות והסיפורים, אותם לא ידענו עד כה.

"ציורי גלריה" ו"ציורי ז'אנר"
נושאי הציור של אמני ארצות השפלה הרבים עסקו בתחומים צרים לכאורה, של נושאים בהם עסקו כל ימי חייהם. נלמד להכיר אותם, אך גם נוקיר אותם בזכות רובדי העומק השונים אותם העניקו לציורים, אשר לא מתגלים אל הצופה במבט ראשון.
 
הקורס כולל שמונה מפגשים בימי רביעי בין השעות 10:30-12:00 ב"זמן אשכול"
בקולנוע פארק במרכז "פארק מול" (אחוזה 267, רעננה).
 
מועדי המפגשים:
11.11.15, 25.11.15, 16.12.15, 23.12.15, 6.1.16, 13.1.16, 3.2.16, 10.2.16
 
 

 
ליצירת קשר עם ד"ר אפי זיו כתבו לדוא"ל : efiziv@efiziv.co.il