efiziv@efiziv.co.il

 דף הבית >> ביבליוגרפיה >> המיתולוגיה היוונית

מיתולוגיה יוונית

 
מקורות - כתבים, ספרים, שירים, המנונים ומחזות שנכתבו בעת העתיקה

לקסיקונים ומילונים
-
ספרים, לפי א-ב , על דמויות, אישים ומושגים מן המיתולוגיה היוונית
 
ספרי טקסט - סיפורי המיתולוגיה בעיבודים שונים, על פי המחברים, לא מהעת העתיקה
 
ספרי מחקר וספרי עזר - מחקרים, תזות, וספרים שנוגעים בנושא מהיבטים שונים
 
פורמט אלבומי - ספרי טקסט מהודרים, בפורמט אלבומי, מלווים בתמונות רבות
 
 
סיפורת - רומנים וספרי עלילה המבוססים על הדמויות והסיפורים מן המיתולוגיה

 

 

 
ליצירת קשר עם ד"ר אפי זיו כתבו לדוא"ל : efiziv@efiziv.co.il