efiziv@efiziv.co.il

  
 
השמות הגדולים של האמנות
2014-2015
 
סדרה מרתקת אשר בה נציג את גדולי האמנות - מכל התקופות ובכל התחומים. כל הרצאה תוקדש לסיפור חייו ויצירתו של אמן אחד. בהרצאה יוקדש מקום לתיאור וניתוח התקופה, הסגנון, החידוש והייחוד של כל אמן ואמן. נערוך השוואה בין אמנים ויוצגו עשרות יצירות של כל אמן.
 
 
הצעדים הראשונים בציור הרנסנס
הרצאת הפתיחה תתמקד בניסיונות הראשונים של ציירים נועזים שהביאו לעולם סגנון חדש בציור וביטלו את הסגנון הביזנטי שהיה מקובל מעל אלף שנה. נכיר את ג'וטו – מבשר הרנסנס, ןמאזאצ'ו שהדהים את העולם בפרספקטיבה החדשה.
 
יאן ואן אייק והציור הפלמי במאה ה-15
"נישואי הזוג ארנולפיני" – היצירה עם המראה העגולה ברקע הינה רק אחת מיצירותיו של האמן הפלמי שהעמיד תלמידים וממשיכים רבים. נסקור את יצירותיהם וננסה לעמוד על הטכניקה בה השתמשו.
 
דונאטלו וגיברטי – גדולי פסלי המאה ה-15
דונטאלו נחשב לאמן הראשון בעת החדשה אשר פיסל, בדמות דוד, את הפסל החופשי הראשון לאחר כאלף שנה. נסקור את פעילותו הפיסולית בקריירה הארוכה שלו. גיברטי יצר את "דלתות גן העדן" המפורסמות, נסקור אותן ונעמוד על החידושים בהן.
 
רפאל – צייר המדונות וסגנון הגראציה
רפאל מביא לשיא את הציור של הרנסנס ומצליח לצייר ציורי קיר מרהיבים יחד עם ציורים מיניאטוריים. נבקר בוילה אותה צייר יחד עם אנשי צוותו והמהווה את שיא הציור האשלייתי של הרנסנס.
 
קאראואג'יו – מחולל סגנון הבארוק בציור
האיש המרדן והנועז אשר באמצעות הניגודים החריפים בין אור לצל, הריאליזם הבלתי מתפשר הביא לעולם סגנון חדש ונועז – סגנון הבארוק אשר ישפיע באופן דרמטי על הציור מאז ועד היום.
 
 
ברניני – האיש ששינה את פניה של רומא
רומא לפני ברניני אינה דומה לרומא לאחריו. נסקור את החדשנות וההעזה באדריכלות ובפיסול שלו תוך סיור באתרים רבים של עיר הנצח בה ברניני פעל כל חייו.
 
 
ורמיר והנערה ועגיל הפנינה.
מה הביא את ורמיר להיות אחד הציירים המפורסמים ביותר? האם "הנערה ועגיל הפנינה" הוא אכן ציורו החשוב ביותר? או אולי הפרסום אינו מבחין בין ציור חשוב לפחות חשוב?
 
רנואר והאימפרסיוניזם
איך נולד האימפרסיוניזם? מהי תרומתו של רנואר לתנועה המפורסמת ביותר בתולדות האמנות? מדוע רעבו ללחם רנואר וחבריו בתחילת דרכם החדשה?
 
 
ליצירת קשר עם ד"ר אפי זיו כתבו לדוא"ל : efiziv@efiziv.co.il