efiziv@efiziv.co.il

  

התנ"ך בתולדות האמנות
 
מרצה: ד"ר אפי זיו

 
סיפורי התנ"ך היו מאז ומתמיד למקור רב השראה לאמנים בכל התקופות . הקורס יעסוק בנושאים מן התנ"ך ואופן הצגתם על ידי אמנים שונים בציור ובפיסול. הקורס ייתן הזדמנות לניתוח אמנותי של היצירה, תוך ספור חייו של האמן ותקופתו יחד עם סקירת ההקשרים התרבותיים של סיפורי התנ"ך.
 
 
נושאי ההרצאות:
 
-       דוד – סיפורו של ניצחון – 2.10.14
דמותו של דוד הייתה סמל של ניצחון ולכן נמצא יצירות רבות העוסקות בו. נשווה בין דוד של מיכאלאנג'לו לדוד של ברניני ונעמוד על ההבדל בין הרנסנס לבארוק.
 
-       אדם וחווה – 23.10.14
הזוג הראשון והחוטא הוא נושא רחב ידיים באמנות. כבר בימי הביניים היו לנושא פופולארי. יש להניח כי ה"רשות" לתארם בעירום הוסיפה כמובן לפופולאריות שלהם.
 
-       סיפורי בראשית – 6.11.14
המבול, מגדל בבל, יוסף ואחיו – הם בין הנושאים הרבים אשר ספר בראשית מספק לאמנים מקור השראה. נסקור את יצירת האמנות בהשוואה לטקסט המקראי.
 
-       עקדת יצחק וסיפורו של אברהם – 18.12.14
הנוצרים רואים בעקדת יצחק את הפרה-פיגורציה לצליבתו של ישו ולכן יש שפע של יצירות בנושא. נסקור רבות מהן ולא נפסח גם על תיאורי שלושת המלאכים וספור גירושה של הגר.
 
-       נשים בתנ"ך – יהודית, יעל, דלילה ועוד – 22.1.15
אמנים, מאז ומעולם, אהבו נושאים בהם מככבות נשים. נבחן כיצד פירש כל אמן את הסיפור המקראי, כיצד ניצל האמן את הסיפור לתיאור חושני של דמות האישה.
 
 
 
-       משה ויציאת מצרים – 19.2.15
פסל "משה" של מיכאלאנג'לו הוא כמובן המפורסם ביותר. נסקור גם את קיר משה בקפלה הסיסטינית ויצירות מופת רבות אחרות העוסקות בסיפור חייו של משה.
 
 
 
 
ליצירת קשר עם ד"ר אפי זיו כתבו לדוא"ל : efiziv@efiziv.co.il