efiziv@efiziv.co.il

 דף הבית  >>  עדכונים  >>  "הצעקה" של מונק במוזיאון המומה בניו יורק
"הצעקה" של מונק במוזיאון המומה בניו יורק
 

אחד מהציורים המפורסמים ביותר בעולם, "הצעקה" של אדוארד מונק, מוצג כעת במומה שבניו יורק. העותק המוצג במוזיאון הושאל לו מבעליו, העותק היחידי הנמצא בבעלות פרטית.
מונק צייר את היצירה בשנת 1893. על המסגרת המוזהבת של התמונה חרט הצייר את הכיתוב - " הלכתי לאורך הרחוב עם שני חברים. השמש שקעה, השמיים שינו את צבעם לאדום דם. עמדץי ללא נוע, עייף, מעל הפיורד הכחול שחור ומעל לעיר נראו לשונות של אש. חברי המשיכו בדרכם ואני נותרתי לבדי, רועד מפחד. הרגשתי את הצעקה הגדולה שבטבע".
התערוכה תינעל ב 29.4.13
 
ליצירת קשר עם ד"ר אפי זיו כתבו לדוא"ל : efiziv@efiziv.co.il