efiziv@efiziv.co.il

 דף הבית  >>  עדכונים  >>  מקורות ללימוד המיתולוגיה היוונית
מקורות ללימוד המיתולוגיה היוונית
 

אני נשאל לא אחת מהיכן אנו שואבים את הידע ומהם מקורות הלימוד של המיתולוגיה היוונית. יש לכך חומר עצום ממנו ניתן ללמוד על האלים, הגיבורים, העלילות ואלפי הדמויות המצויות במיתולוגיה היוונית. ההתחלה נעוצה במאה ה – 8 לפנה"ס. האפוסים של הומרוס "האיליאדה והאודיסיאה" , הפואמות של הסיודוס - "מעשים וימים" וה"תיאוגוניה" (התהוות האלים), ההמנונים ההומריים - 33 במספר - הם ראשיתה של הספרות אשר עד היום נחשבת לאחד משיאי הספרות היפה. המשוררים והמחזאים היוונים כמו פינדארוס, איסכילוס, סופוקלס, אוריפידס ואחרים המחיזו מחזות מחיי האלים והגיבורים - סופרים נוספים - יוונים ורומאים כמו אובידיוס, לוקיאנוס ופאוסניאס היוונים, ואובידיוס, וירגיליוס ואפוליאס הרומאים הוסיפו והעשירו את הסיפור המיתולוגי והפכו אותו אלמותי עד היום.
היוונים הקדמונים יצרו יצירות אמנות רבות העוסקות בתיאור הדמויות ומעשיהן.
תקופת הרנסנס והברוק היוותה שיא לעיסוק במיתולוגיה , בה הם ראו חלק נכבד מהשאיפה לחזור אל הקלאסיקה, "להחזיר עטרה ליושנה", לאחר תקופת ימי הביניים החשוכים. נושא המיתולוגיה שימש כתחום הרחב ביותר ליצירה, כמובן לאחר הנושא הדתי נוצרי. המושגים השגורים בפינו, בשפת היום-יום, לקוחים מההווי המיתולוגי אף מבלי שנדע על כך. נזכיר כמה מהם: מוזה, מוזיקה, מוזיאון, נימפה, נקטר, אטלס, עקב אכילס, עבודה סיזיפית, ארוס, אוקיינוס, הים האיוני, הים האיקרי, הים האגאי, סירנות, היגיינה, תיבת פנדורה, תסביך אדיפוס, פאניקה, מדוזה, לוטוס ועוד. השימוש בהם מהווה תזכורת יום-יומית לעולם המיתולוגי היווני.
אופרות רבות עוסקות בסיפורי המיתולוגיה היוונית. כל מערכות הכוכבים והמזלות נושאים שמות של דמויות מהמיתולוגיה.

בכל אוניברסיטה, בפקולטות ללימודים קלאסיים ובחוגים לתולדות האמנות הנושא הזה זוכה לכיסוי רחב ביותר. במכללות ובמוסדות תרבות שונים ברחבי הארץ המעניקים הרצאות העשרה לחוגים רחבים באוכלוסיה נושא זה זוכה לביקוש רב.
 
ליצירת קשר עם ד"ר אפי זיו כתבו לדוא"ל : efiziv@efiziv.co.il