efiziv@efiziv.co.il

 דף הבית  >>  עדכונים  >>  גניבת יצירות אמנות ממוזיאונים
גניבת יצירות אמנות ממוזיאונים
 

שתי ידיעות מעניינות צדו את עיניי השבוע. האחת סיפרה כי יצירות של פיקאסו ומונדריאן נגנבו באתונה, מהגלריה הלאומית.
ידיעות כאלה מתפרסמות חדשות לבקרים והשאלה הצצה בכל מקרה כזה הינה - מה עושים הגנבים עם היצירה הגנובה? האם ניתן למכור אותה?
אחת התשובות לשאלה המסקרנת התבררה השבוע - זו הידיעה השנייה. ציור גנוב של מגריט הוחזר למוזיאון שממנו נגנב לאחר שחברת הביטוח שילמה כופר לגנבים !
מתברר שזו אחת מהמטרות של הגנבים אשר יודעים כי הסכוי למכירת יצירה גנובה במחיר נאה הוא אפסי.
היצירה של מגריט הוערכה בסכום של 5.5 מליון דולר. הסכום אשר שולם לגנבים עמד על 95,000 דולר בלבד.
אכן, עיסקה נאה לחברת הביטוח !
 
ליצירת קשר עם ד"ר אפי זיו כתבו לדוא"ל : efiziv@efiziv.co.il